Đối Tác

Đối Tác

Nhà máy Giặt là của chúng tôi được thiết lập theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ với máy móc nhập khẩu từ Hoa Kỳ và chuyên gia người Mỹ của chúng tôi, ông Sanjay Patel, người đã tham gia thực tế trong toàn bộ quá trình thiết lập.

87, Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội